I naša Danijela Rakušić zaposlena je kao spremačica na pola radnog vremena u sklopu projekta “Pčelicino novo ruho”. 🐝🐝🐝🐝🐝