Elena Kučanin u redovnom obavljanju svog posla. Elena je zaposlena kao spremačica na pola radnog vremena u sklopu projekta “Pčelicino novo ruho”. 🐝🐝🐝🐝🐝