Uspješna provedba projekata unaprijeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja prepoznata je od provedbenih tijela i Vlade RH pa ovakvi projekti očekuju svoje nastavke i nakon njihove realizacije. Ubrzo se očekuje objava novog natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za unaprjeđenje usluga i/ili produljenje radnog vremena dječjih vrtića na koji se mogu prijaviti dječji vrtići i jedinice lokalne samouprave. Kvalitetni projekti idu dalje! 😉🐝💪🐝❤️🙂