Održane su još jedne edukacije u sklopu projekta “Pčelicino novo ruho”. Predavačice Nikolina Jerkan i Neda Brzović obradile su 2 teme:
1. Osjećaji u svakodnevnom radu;
2. Aktivnosti relaksacije.
🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝