Usluge edukatora-rehabilitatora u sklopu projekta “Pčelicino novo ruho”

Naša edukatorica-rehabilitatorica Stana Kalajžić zaposlena je kao stručno osoblje u okviru projekta „Pčelicino novo ruho“, gdje radi sa djecom, provodi edukaciju i rehabilitaciju te profesionalno savjetovanje. 🐝❤️🐝