Implementacija projekta “Say hello to the world” uz primjenu iskustva i kompetencija iz projekta “Pčelicino novo ruho”

U pedagoškoj godini 2018./2019. godine, dječji vrtić Pčelica Vrgorac uključio se u projekt “Say hello to the world”, FINI zavoda Radeče, Slovenija.
Projekt se odvija u prostorijama DV Pčelica, u skupini Bubamare (skupina s integriranim programom za rano učenje engleskog jezika), pod mentorstvom odgojiteljice Doris Nizić, koja je zaposlena u sklopu projekta „Pčelicino novo ruho“.
Tijekom pedagoške godine 2018./2019. godine naš vrtić partner je Panevėžio lopšelis-darželis ,,Vaivorykštė” iz Litve, grada Panevežys, skupina s kojom ćemo surađivati i provoditi video javljanja biti će skupina “Boružiukai” (“Bubamare”).

O projektu “Say hello to the world”

Međunarodni Projekt “Say hello to the world” osnovao je FINI zavod Radeče, delo za mlade, 2011. godine, s namjerom da se djeca usmjere na put stvaralaštva, sudjelovanja iuključivanja u različite projekte te da se povežu po cijelom svijetu preko aplikacije “My hello” koja omogućuje ustanovama koje sudjeluju u projektu nesmetano i sigurno međusobno povezivanje.
Projekt “Say hello to the world” međunarodni je projekt unutar kojeg se djeca u vrtićima i školama međusobno povezuju preko video mreže. Na taj način djeca imaju priliku vidjeti se uživo, komunicirati, naučiti strane riječi. Veliki naglasak je na upoznavanju različitih kultura, običaja, načina života. Djeca mogu jedna drugima pokazati kako se igraju, kakve pjesme pjevaju, u kakvom okruženju žive, kakvu hranu jedu, kakav jezik govore.
Namjena projekta je da se djeca kroz različite zanimljive aktivnosti motiviraju da budu tolerantnija, bez predrasuda i stereotipa te da uvažavaju i poštuju drugačije od sebe. Svaki vrtić i škola koja je uključena u Projekt “Say hello to the world” i koja uspješno provodi Projekt, na kraju dobiva častan naziv “Tolerantan vrtić/ Tolerantna škola”.

Ciljevi Projekta:

• Međunarodno sudjelovanje
• Upoznavanjem užega i širega, društvenog, prirodnog i kulturnog okruženja te upoznavanjem
međukulturalnih i drugih razlika, rješavaju probleme netolerantnosti, prevladavaju stereotipe,
predrasude te jedni druge osvještavaju o važnosti zdravoga okruženja
• Briga o socijalnoj pravednosti
• Upoznavanjem svojeg okruženja, ali i okruženja u drugim dijelovima svijeta, djeca razvijaju
spoznaju o narodu i državi
• Mogućnost upoznavanja s raznim kulturama i tradicijama
• Razvijanje kreativnosti, stvaralaštva, ali i korištenje stečenog znanja iz različitih područja
razvoja
• Povezivanje djece iz različitih država i stvaranje novih prijateljstava
• Učenje stranih riječi i jezika, ali i predstavljanje svog jezika
• Spoznaja i učenje sigurnog korištenja računala
• Razvijanje svijesti da smo svi različiti i da je potrebno poštivati interese i potrebe drugih
• Razvijanje pozitivne slike djeteta o sebi
• Razvijanje tolerancije među djecom, odgoj za mir i nenasilno rješavanje sukoba
• Promoviranje svoje države, običaja, tradicije i kulture.

Velika nam je čast da naš vrtić sudjeluje u projektu ovakve vrste te smo savršen primjer kompatibilnosti dva projekta u kojem se stečena iskustva i kompetencije iz jednog projekta („Pčelicino novo ruho“), primjenjuju u implementaciji drugog (“Say hello to the world”).

NAPOMENA: Pristupanjem projektu roditelji su dali privole za korištenje fotografija djece u svrhu njegove promocije i promocije vrijednosti koje zastupa.